डम्बरको जीवन गवाही

 

डम्बर सुनुवार रामेछाप जिल्लामा जन्मेका हुन् ।

उहाँले कसरी प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा व्यक्तिगत रूपमा पाऊनु भयो भन्ने  उहाँको  यो छोटो साक्षीले देखाउन खोजेको छ ।